Нужна ли медицинская маска?

Нужна ли медицинская маска?