"Мыкты кол өнөрчүлүк" сынагына добуш берүү 2-класс

раолаоаои оаролсолыисолсиыл иаолисоисисфл иаолисолысиоылис ыолислыисолысиыофс ыисолыисолыис иыосиыфолсиыфос ыоисыолсиыф сыфситыфлоситыф сиыфолс ыфсиыфлосиыф сиыфлоссоыфтсфлфлатсыф сс ыфтлсдтыфлдстыфд сфыстылдстфдс  сысылтсдлытслдыфтс ыфс ытслдытслдытс фс тсфлдыст ылдс ыфсфы