шеттілдік білім беру әдістемесі пәні бойынша тест

 Қазіргі кезеңдегі шеттілдік білім беруәдіснамасының ұстанымдары
Шеттілдік білім беру ғылыми таным ұстанымдарының мақсатына және өзін өзі дамыту ұстанымдарының мақсатына және өзін өзі дамытуға сәйкестігі oның әдістамасының когнитивтік лингвомәдени ғылымының жалпы теориясы шеңберінде гносеологияға таным теориясы бағытталуында болады .Шеттілдік білім берудің когнитивтік лингвомәдени әдіснамасында таным теориясының негізгі ұстанымдарының көрініс табуында болды. Шеттілдік білім берудің когнитивтік лингвомәдени әдіснамасында таным теориясының негізгі ұстанымдарының көрініс табуында. Мәдениетаралық қатысымның әрекеттік теориясы шет тілін оқытудың қазіргі және әдістемелік тұрғыдан тұжырымдамасы ретінде әдістер, технологиялар, шетел тілі мазмұнының пәніндік процессуалдық аспектісі арқылы әдістемелік жүйе шеңберінде бірге және кешенді түрде жүзеге асатын қатсымдық, когнитивтік, концептуалдық, лингвомәдени, әлеуметтік мәдени, жеке тұлғаға бағытталған әдіснамалық ұстанымдар жиынтығының бейнесіне бағдарланады.

Тестты мұқият оқып шығыңыз

Тестты мұқият оқып шығып, жауап беруге тырысыңыз

Қазіргі кезде шетелдік білім беру тұжырымдамасын жүзеге асыруда және оқыту стратегиясымен тактикасын
анықтауда өзіндік әдістемелік ұстанымдар қажет. Бұл
ұстанымдар шелтел тілі пәнінің мазмұнын іріктеп құрастыруда және қазіргі шетел тілін оқыту үрдісін үлгілеуде ,
мәдениетаралық қатысымдық компетенциялардың мақсаттарын біз анықтаған өзіндік әдістемелік ұстанымдар арқылы жүзеге асыруда қажет, олар

  • Дискурстық ұстанымы.
  • Қарым қатынас пәнін прагматикалық тұрғыдан негіздеу ұстанымы
  • Шетел тілінің мазмұныны вариативтік тұрғыдан ерекшелеу ұстанымы
  • Интегративтік ұстанымы
  • Пән мазмұнының аутенттігі ұстаным
  • Проблемелық ұстанымы
  • Жағдаяттық ұстанымы
Заполните форму регистрации ФИО
Количество вопросов в тесте: 7
 
Автор:Erkezhan