0
0

Қазіргі кезеңдегі шеттілдік білім беруәдіснамасының ұстанымдарыШеттілдік білім беру ғылыми таным ұстанымдарының мақсатына және өзін өзі дамыту ұстанымдарының мақсатына және өзін өзі дамытуға сәйкестігі oның әдістамасының когнитивтік лингвомәдени ғылымының жалпы теориясы шеңберінде гносеологияға таным теориясы бағытталуында болады .Шеттілдік білім берудің когнитивтік лингвомәдени әдіснамасында таным теориясының негізгі ұстанымдарының көрініс табуында болды. Шеттілдік білім берудің когнитивтік лингвомәдени әдіснамасында таным теориясының негізгі ұстанымдарының көрініс табуында. Мәдениетаралық қатысымның әрекеттік теориясы шет тілін оқытудың қазіргі және әдістемелік тұрғыдан тұжырымдамасы ретінде әдістер, технологиялар, шетел тілі мазмұнының пәніндік процессуалдық аспектісі арқылы әдістемелік жүйе шеңберінде бірге және кешенді түрде жүзеге асатын қатсымдық, когнитивтік, концептуалдық, лингвомәдени, әлеуметтік мәдени, жеке тұлғаға бағытталған әдіснамалық ұстанымдар жиынтығының бейнесіне бағдарланады.

Хотите использовать этот тест в собственных целях?
Легко!
  • Для этого Вам необходимо авторизоваться на сайте и вернуться на эту страницу.
  • После этого здесь будет кнопка, с помощью которой вы сможете скопировать этот тест в свой личный кабинет.