Повторення вивченого матеріалу в 5 класі.

Результат #47179
Дата завершення:
Витрачено часу: 00:02:32
24 / 24
0

Дякую вам, дітки, за старанність! 

История диалога

Лексичне значення слова- це...
те, що слово означає.
+1
Лексичне значення слова може пояснити...
тлумачний словник
+1
Спільнокореневими є всі слова в рядку
весна, веснонька, весняний
+1
Значущі частини слова- це...
корінь, префікс, суфікс, закінчення.
+1
Укажіть рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення
радість, степ, перелісок
+1
Фонетика вивчає...
звуки мови
+1
У словах якого рядка всі приголосні звуки глухі?
степ, опис
+1
У якому рядку в усіх словах я,ю, є,ї позначають два звуки?
сім'я,юрба, моє
+1
У якому рядку в усіх словах слід писати літеру ґ ?
..ринджоли, ..анок.дзи...а
+1
Укажіть правильне твердження.
Синтаксис вивчає будову словосполучень і речень.
+1
Укажіть словосполучення.
духмяні трави
+1
Укажіть, будь ласка, двоскладне речення.
Тюльпани розцвіли в садочку.
+1
Укажіть речення, у якому є однорідні члени .
Дуби і ясени росли на узліссі.
+1
Вставні слова в реченні...
не виступають членом речення
+1
Укажіть речення, у  якому правильно вжиті розділові знаки при звертанні.
Спи, моя дитиночко, спи.
+1
Префікс при- мають усі слова в рядку
пр..шити, пр..варений, пр..морський
+1
Префікс с- мають усі слова в рядку.
..пекти, ..трусити, ...казати
+1
Оберіть рядок, у якому всі слова написані правильно.
туманний, ллється, шістнадцять
+1
Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка.
тр..мтіти, л..вада, к..шеня
0
Позначте рядок, у якому  в усіх словах на місці пропуску потрібно писати знак м'якшення.
різ..бяр, яблун..ці, граєт..ся
+1
Позначте рядок, у якому на місці пропуску в усіх словах потрібно ставити апостроф.
подвір..я, в..їжджати
+1
Позначте слово, у якому  спрощення в групах приголосних на письмі не відбувається.
балас..ний
+1
У якому рядку немає лексичної помилки?
тактовна людина
+1
На перший склад падає наголос у кожному  слові рядка.
випадок, разом,фольга
+1