Онлайн сканворд "Татар әдәбияты"

Кечкенә көлкеле әсәрЗур күләмле эпик жанр
Халык иҗаты жанры
Кечкенә күләмле эпик жанрФольклор әсәрләрен язучы.Күренеш не кечерәй теп күрсәтү.
Чит җирдә ... да җирси
Көйләп сөйләнә торган жанрТатар, төрек язучысы исеме
Шүрәле поэмасын дагы егетнең исемеАһ,... Хәлемне минем белеш
XX гасыр башы әдәби журналы
Әсәрнең сурәтләү "материа лы".