3. Аралыктан ачык билим берүү (ААББ). Мониторинг процесстерин текшерүү тизмеси

Урматтуу респонденттер, майыптыгы бар окуучуларга аралыктан ачык билим берүүнү (ААББ) өнүктүрүү үчүн ЮНЕСКОнун колдоосу менен ишке ашырылган «Борбордук Азиядагы аралыктан ачык инклюзивдүү билим берүү» долбоорунун чегинде даярдалган «Иш-аракеттерди текшерүү тизмесиндеги» (4 тизме) суроолорго жооп бериңиздер.

Сиздер сурамжылоого катышуу менен Кыргыз Республикасында жана Казакстан Республикасында окуучулардын гармониялык өсүшүнө өбөлгө түзгөн, ар кандай старттык мүмкүнчүлүктөргө ээ болгон аралыктан ачык инклюзивдүү билим берүү практикасын кеңейтүүгө көмөктөшө аласыздар.

Powered by Online Test Pad