М_11.122. Перестановки. Розміщення. Комбінації.

Школа ІКС.  11 клас:
Частина 1. Алгебра.
Тема 2. Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. 
Модуль 2. Перестановки. Розміщення. Комбінації.
Інструкція до тесту
Статистичний тренувальний тест. Серія 11122. Версія: р18v2.
Кількість питань у тесті: 12
 
Автор: Цибак В.І.
Джерело: Школа ІКС.
Powered by Online Test Pad