5.2. Закони постійного струму

1. Елктричний струм. Закон Ома для ділянки кола. Опір.
2. Послідовне і паралельне з'єднання провідників.
3. Робота і потужність струму.
4. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола.
6. Електричний струм в різних середовищах: в металах, електролітах, газах, вакуумі і напівпровідниках.
Інструкція до тесту

Тест містить 20 питань. В кожному питанні вибрати єдину правильну відповідь.

Введіть вхідні дані
Кількість питань у тесті: 20
 
Автор: Мізюк М.
Powered by Online Test Pad