Орфоепічна норма

Інструкція до тесту
У завданнях 1 - 12 подано по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДИН правильний. Вкажіть правильний варіант відповіді.
Реєстрація
Кількість питань в тесті: 12
 
Powered byOnline Test Pad