Ділення многочленів. Теорема Безу. Метод математичної індукції та метод інтервалів

Виконайте завдання, спираючись на теорему Безу, схему Горнера. правило ділення "кутом" , метод інтервалів та принцип математичної індукції.
Інструкція до тесту
Розв'язати тест з повним поясненням у зошиті. Завдання 7 і 8 автоматично не оцінюються.
Зареєструйтеся
Кількість питань в тесті: 8