Підмет - тренувальний тест

Інструкція до тесту
Виписуйте підмети з речень і визначайте їхній тип за довідковою таблицею.
Кількість питань в тесті: 10