М_10.132. Похідні тригонометричних функцій.

Школа ІКС.  10 клас:
Частина 1. Алгебра.
Розділ 3. Похідна і її застосування.
Тема 2.  Похідні тригонометричних функцій.
Інструкція до тесту
Статистичний тренувальний тест. Серія 10132. Версія: р19v1.
Кількість питань у тесті: 12
 
Автор: Цибак В.І.
Джерело: Школа ІКС.