Електризація тіл. Два роди електричного заряду.

Тест призначений для перевірки своїх знань із теми "Електризація тіл"
Інструкція до тесту
Тести на вибір однієї правильної відповіді з чотирьох варіантів відповідей
Кількість питань у тесті: 11