Віра та довіра

Кількість питань до тексту 8. Потрібно обрати одну правильну відповідь.
Кількість питань у тесті: 8