№ 1. Лексіка (тэставыя заданні)

Заданні падрыхтаваны па аналогіі з заданнямі ў ЦТ розных гадоў.
Колькасць пытанняў у тэсце: 10