На болгарском языке

Съвременната медицина признава, че значителна част от заболяванията се причинява от психологични проблеми, тоест те имат психосоматичен характер. Механизмите на психосоматичните заболявания се състоят в това, че тялото помни всичко, което човек старателно крие дори от самия себе си, но рано или късно натрупаните и нерешени психологични проблеми се проявяват под формата на различни заболявания.

Както показват проучванията, при психосоматични заболявания 2/3 от субектите имат една особеност на възприемане на собствените емоции, наречена алекситимия.

 

Алекситимията е състояние, при което човек не може да различи усещанията в тялото от чувствата и емоциите си.

 

Ако човек не може да обозначи чувствата и емоциите си, вероятността от психосоматични заболявания силно се увеличава. Може да се каже, че емоциите се преживяват от тялото и то страда от това. Емоциите трябва да се преживяват от психиката, а не от тялото, но по различни причини това не се получава.

 

Предлагам ви модифициран тест по метода на скалата за алекситимия от Торонто (TAS) или, както още го наричат, тест за умението да се  чувства. Техниката "Скала на алекситимията" има за цел да изследва алекситимията като свойство на личността; адаптирана в Института на Бехтерев.

 

Инструкции за тестване

Тестът се състои от 53 въпроса, отговаряйки на които можете да разберете колко сте склонни да реагирате на стрес чрез психосоматични заболявания и симптоми. Прочетете внимателно всеки въпрос и изберете най-подходящия за вас отговор.

 

 

Логиката на теста е проста! Колкото е по-висок броят точки, толкова е по-голяма вероятността от психосоматично увреждане и толкова по-голяма е необходимостта от психологическа корекция. Вашият резултат ще се намира в една от четирите зони: 53-90 (организмът компенсира стреса), 91-180 (начална фаза на психосоматичен процес), 181-230 (активно развитие на психосоматичен процес), 231 и повече (психосоматично заболяване). Трябва да разберете, че резултатът от теста не е присъда, изводите във всеки отделен случай могат да бъдат направени само от дипломиран медицински психолог според резултатите от специални диагностични процедури. Въпреки това тестът е повод да помислите сериозно за здравето си, и ако резултатът ви е над 90 точки, определено трябва да се консултирате с медицински психолог! 

Заполните форму регистрации
Количество вопросов в тесте: 53
 
Автор: Ф. Милых
Powered by Online Test Pad