Інформація та інформаційна система

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
По горизонтали
1. Мінімальна одиниця вимірювання інформації. 2. Матеріальний об’єкт, на якому зберігається інформація. 3. Відомості про об’єкти та явища, які підвищують рівень обізнаності про об’єкт. 4. Послідовність сигналів різної природи, за допомогою яких передається інформація. 5. Велика інтегральна схема, яка виконує арифметики-логічні операції та керує роботою інших пристроїв ПК. 6. Пристрій для виведення інформації на екрані. 7. Пристрій для введення текстових та числових даних. 8. Інформаційний процес, при якому встановлюють систему паролів розмежовують прва доступу до інформації на комп’ютері. 9. Друкуючий пристрій, призначений для виведення текстових і графічних даних на папір чи плівку. 10. Процес заміни знаків одного набору іншим, при збережені змісту тієї інформації, яка передається. 11. Пристрій за допомогою якого можна зчитувати статичне зображення реального об’єкта.

Источник: Всеосвіта