Онлайн сканворд "Arthropoda"

Specjalne struktury pancerza, wytwarzane przez wioślarki
Stadium larwalne które mają jedynie skorupiaki.
Widłonogi. Posługują się przy pływaniu długimi czułkami 1 pary.
Skorupiaki wyższe
Słodkowodne widłonogi, nauplius posiada 1 oko
Najważniejsza grupa filtratorów
Skorupiaki niższe
Posługują się przy pływaniu dużymi czułkami 2 pary. Wioślarki.
Odnóża ostatnich dwóch segmentów odwłoka.