0
0

Англійская мова : вучэб. дапам. для 4-га кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з бел. мовай навучання : з электронным дадаткам. У 2 ч. Ч. 1 / Л. М. Лапіцкая [і інш.]. – Мінск : Вышэйшая школа, 2019. – 142 с. : іл. + 1 электрон. апт. дыск (CD)ISBN 978-985-06-3109-1.