Sieviešu motivācija veikt krūts vēža profilaktiskus pasākumus

Es esmu Rīgas Stradiņas Universitātes bakalaura studiju programmas „Māszinības ” studente. 
Lūdzu Jūs piedalīties pētījumā un sniegt atbildes uz 9 aptaujas anketas jautājumiem.