ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ԹԱԳԱՎՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԱՎԱԶԴ II-Ի ՕՐՈՔ

Թեստ 15 հարց, նպատակահարմար է կրկնության և սեփական գիտելիքները ստուգելու համար

Инструкция к тесту

Թեստում հիմնականում առկա են մեկ և մի քանի ճիշտ պատասխանով հարցեր

Количество вопросов в тесте: 15