Къарачай-малкъар (ас-алан) халкъны джер джюзю къурулушу кесини сабийлерине теджейджи.

Школнгъа джетгинчи сабийлеге оюн. Байчораланы Фатиманы тилеги бла къурашдырылгъанды. 
Инструкция к тесту
Терт джууабдан къуру бирин сайларгъа керекди. Суратда джууабын табаргъа боллукъду. 
Количество вопросов в тесте: 41