тест 2 нұсқа

Ұсынылып отырған тест сұрақтары 10-11 сынып оқушыларына арналған. К.Каймулдинова, Б.Абдиманапов, С. Абильмажинова  оқулық авторлары. Жоғары сыныптардағы география сабағының негізгі мақсаты- оқушылардың  оқушылардың географиялық кеңістіктің барлық деңгейлерінде туындаған геоэкологиялық, геоэкономикалық, геосаяси, ғаламдық мәселелер, елтану бөлімдер бойынша  географиялық білімдерін, біліктерін, дағдыларын, қолдану үшін жасалған. География пәнінің ерекшелігі  жаратылыстану және қоғамдық  ғылымдарымен тоғысуы, осы арқылы  көптеген ғылым салаларымен  байланысады. географияның ақпаратын басқа  ғылымдар пайдала алады. Ұсынылып отырған тест сұрақтары оқушыларға ҰБТ  дайндалу үшін көмектеседі.

Инструкция к тесту

Сұрақты мұқият оқып, сұрақтын мағынасын тұсінгеннен кейін дұрыс жауапты танда.

Количество вопросов в тесте: 15