Cұраныстар. деректер қоры...................................................................................................................................................................

бейнесабақтан алынып құралған  тест................................................................................................................................................
тек қана бір жауабы дұрыс
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Сұраныстар
Количество вопросов в тесте: 8