Курманбек агайдан 5-класстарды музыкалык тестирлөө 1-чейрек 2020-21- окуу жылы

Урматтуу окуучулар, бул тест силердин 1-чейректе  алган билимиңерди текшерүүчү тест. 

Инструкция к тесту
Тестке ар бир окуучу кирген сайын суроолор жана жооптор орун алмашып турат. Тест тапшырып бүткөн соң ВАШЕ ИМЯ деген жерге аты-жөнүңөрдү, классыңарды сөзсүз жазгыла. Силердин берген жообуңар менин электрондук почтама барат. IP дарегиңер же аты-жөнүңөр аркылуу мен кимдин жообу экенин таанып, баалап турамын. Тестке туура жооп берсеңер, тест аягында силерге электрондук сертификат берилет.   Ошон үчүн тестке аты-жөнүңөрдү сөзсүз жазгыла.
Количество вопросов в тесте: 7