Онлайн кроссворд "математичний кросворд"

12
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1.геометричне тіло, яке утворене сукупністю всіх променів, що виходять з точки та перетинають будь-яку плоску поверхню3.твердження у математиці, для якого в теорії, що розглядається, існує доказ 4.Прямая (или ее отрезок), пересекающая данную прямую (плоскость) под прямым углом.5. якщо дві прямі лежать в одній площині й не перетинаються, то вони6.зображення об'єктів тривимірного простору на площині або якій-небудь іншій двовимірній поверхні7. поверхня, котра повністю містить кожну пряму, що сполучає її довільні точки.8. Вихідне положення в науці, яке приймається без доказів і лежить в основі доказу правдивості інших положень9.призма, основою для якої є паралелограм10. многогранник із чотирма вершинами, і з чотирма трикутними гранями, кожна вершина якого утворена трьома гранями, що утворюють тригранниий кут11.одновимірний відрізок, що з'єднує дві сусідні нульвимірні вершини многокутника, багатогранника12. многогранник, який складається з плоского багатокутника і точки (яка не лежить у площині основи) та всіх відрізків, що сполучають вершину з точками основи.13. властивість об'єкта відтворювати себе при певних змінах, перетвореннях чи трансформаціях.