Тектонічна будова і рельєф України

1
2 3 4
5
6 7
8
9
10 11 12
13
14 15
16
17
18 19
20 21
22 23
24
25
По горизонталі
2. Частина платформи, в якій кристалічний фундамент прогнутий і яка має дуже потужний осадовий чохол. 8. Опуклі безлісі вершини Карпат. 9. Форми рельєфу створені чи суттєво змінені людиною (канали, дамби, насипи, терикони). 12. Височина, яка в тектонічній будові відповідає південно-східній частині Українського кристалічного щита. 13. Частина платформи, в якій кристалічний фундамент виходить, або майже виходить на денну поверхню, в якій непотужний осадовий чохол. 16. Форми рельєфу, утворені древніми льодовиками (ками, ози, зандри). 17. Форми рельєфу, утворені вулканічною діяльністю (Карадаг, Аюдаг, Кастель). 18. Найвища точка рівнинної частини України (515 м). 20. Низовина на півночі України. 21. Форми рельєфу, утворені внаслідок вимивання водами гірських порід (поди, блюдця). 22. Найдавніша ера в геохронологічній шкалі. 24. Найвища вершина Кримських гір (1545 м). 25. Наймолодше горотворення по геохронологічні шкалі.
По вертикалі
1. Форми рельєфу, утворені внаслідок розчинення гірських порід і утворення порожнин (лійки, печери, колодязі). 3. Височина, в межах якої знаходиться найвища точка рівнинної частини України. 4. Низовина, яка в тектонічній будові відповідає Дніпровсько-Донецькій западині. 5. Кряж, який відповідає складчастій споруді каледонського горотворення. 6. Вирівнена і стабільна ділянка земної кори. 7. Найвища вершина Українських Карпат і України (2061 м). 10. Форми рельєфу, утворені наносами водних потоків (заплави, тераси). 11. Найменша низовина України. 12. Найнижча низовина України. 14. Найбільша і найвища височина України. 15. Частина платформи, в якій потужний осадовий чохол. 19. Форми рельєфу, які утворилися внаслідок руйнування гірських порід і відкладання продуктів руйнування. 23. Форми рельєфу, утворені під дією вітру (піщані горби і пасма, дюни).

Автор: Пугач Р. І.