Основна властивість раціонального дробу. Арифметичні дії першого ступеня з раціональними дробами.

Перевірочний тест з Алгебри для учнів 8 класу ЗНЗ. Використовується для визначення рівня засвоєння учнями першої частини теми: "Раціональні вирази"
Інструкція до тесту
Тест складається з питань з вибором 1-ї правильної відповіді, 2-х правильних відповідей, введенням відповіді. 
(При внесенні відповідей степінь позначайте через символ ^ , а ділення -  / , якщо ділення на вираз, то беріть його в дужки - (), множення ніяким додатковим символом не позначати. Наприклад: 4а^3/(a-b). 
Максимальна оцінка 10 балів.
Кількість питань в тесті: 7