Тести на тему "Альдегіди"

Тести дають можливість виявити знання будови ,властивостей та застосування альдегідів.
Інструкція до тесту
Тести містять питання з різним типом відповіді: однєю, декількома, встановлення відповідності,та введенням числа.
Кількість питань у тесті: 12