Національний мультипредметний тест з математики

Вправи формують майстерність. Ви досягнете успіху тільки тоді, коли почнете повністю викладатися на тренуваннях.
У цьому тесті представлено 20 тренувальних тестових завдань з математики для узагальнення та систематизації знань і вмінь, оцінки рівня сформованості компетентностей і готовності учня до складання НМТ–2022.
Тест може бути використаний учнями 11-го класу та абітурієнтами як підсумковий тренажер для самопідготовки, а вчителями — для проведення підсумкових контрольних робіт з математики або ДПА у форматі ЗНО.

Інструкція до тесту

Тест містить 20 тестових завдань.
Час виконання роботи — до 30 хв. 
Тест складається із завдань трьох форм.
• 14 завдань є тестовими завданнями закритої форми з вибором однієї правильної відповіді. Кожне правильно розв’язане завдання оцінюється 1 балом.

• 4 завдання закритої форми на встановлення відповідності (логічної пари) оцінюються 0, 1, 2 або 3 балами. 
• 2 завдання відкритої форми з короткою відповіддю оцінюються 0 або 2 балами.
Максимально можлива сума балів за роботу дорівнює 30.

Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 20