РІВНЯННЯ (підготовка до ЗНО)

Даний тест допоможе узагальнити знання з теми "Рівняння". Містить рівняння різних видів: лінійні, квадратні, логарифмічні, показникові, тригонометричні. Дані завдання вибрані та систематизовані з тестів ЗНО попередніх років.
Інструкція до тесту
20 перших завдань у формі тесту, з вибором однієї правильної відповіді.
Наступні чотири завдання  - на відповідність.
Останні вправи з відкритою відповіддю, необхідно вписати число у вигляді десяткового неперіодичного скінченого дробу.
Даний тест обмежений у часі - 150 хв.
Кількість питань в тесті: 30