Паралельні та перпендикулярні прямі. Суміжні та вертикальні кути

Математика 7 клас. Мета тесту: перевірити вміння учнів використовувати здобуті знання. Завдання тесту відповідають навчальній програмі з математики для 7-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Інструкція до тесту
Тест містиь 12 завдань різного рівня складності, з введенням правильної відповіді. Кожне завдання оцінюється в один бал. Максимальна кількість балів - 12. (Будьте уважні, до введення відповідей).
Заповніть форму реєстрації
Кількість питань у тесті: 12