11 клас. 1.4. Електрорушійна сила. Закон Ома для повного кола

Допоможе при формуванні та закріпленні поняття сторонніх сил, ЕРС та внутрішнього опору джерела струму, повного опору електричного кола; при засвоєнні учнями співвідношення між параметрами замкнутого електричного кола, способів вимірювання ЕРС.

Інструкція до тесту

Виберіть одну чи декілька правильних відповідей,  або введіть значення відповідної фізичної величини, або поставте у відповідність. По закінченні тесту не забувайте написати Ваше ім'я та прізвище, щоб вчитель міг зафіксувати ваш відмінний результат)

Кількість питань в тесті: 12