Перерізи многогранників

Тест з геометрії для учнів 10 класу, які працюють за підручником О.Я.Біляніна
Інструкція до тесту
Тест має два запитання на мультівибір, тобто має декілька правильних відповідей, за які нараховуються бали.
Заповніть реєстраційну форму
Кількість питань у тесті: 8