10 клас. 7.3. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал

Допоможе краще засвоїти матеріал, закріпити поняття про електричне поле, потенціал, сформувати вміння розв'язувати задачі

Інструкція до тесту

Виберіть одну чи декілька правильних відповідей,  або введіть значення відповідної фізичної величини, або поставте у відповідність. По закінченні тесту не забувайтенаписати Ваше ім'я та прізвище, щоб вчитель міг зафіксувати ваш відмінний результат)

Кількість питань в тесті: 12