10 клас. 7.4. Провідники та діелектрики в електричному полі

Допоможе краще засвоїти матеріал, закріпити поняття про електричне поле, провідники та діелектрики в електричномй полі, сформувати вміння розв'язувати задачі

Інструкція до тесту

Виберіть одну чи декілька правильних відповідей,  або введіть значення відповідної фізичної величини, або поставте у відповідність. По закінченні тесту не забувайтенаписати Ваше ім'я та прізвище, щоб вчитель міг зафіксувати ваш відмінний результат)

Кількість питань в тесті: 12