5_8. Створення текстового документа, Введення, редагування та форматування тексту.

Тестовий контроль з теми "Створення текстового документа, Введення, редагування та форматування тексту." для 5 класу
Інструкція до тесту
В питаннях 1, 2, 6 встановіть послідовність дій.
В завданнях 3, 5, 7 вставте пропущені слова із запропонованого списку.
В завданні 4 встановіть відповідність між клавішами клавіатури та командами редагування тексту.
В питаннях 8, 11, 12 виберіть декілька правильних відповідей.
В питаннях 9, 10 виберіть одну правильну відповідь.
Введіть прізвище, ім'я та клас
Кількість питань в тесті: 12