Математика 6 клас. Додавання і віднімання звичайних дробів.

Даний тест містить завдання на додавання і віднімання звичайних дробів з різними знаменниками, на додавання і віднимання мішаних чисел. Мета тесту - перевірити вміння і навички зведення дробів до спільного знаменника, знання ознак подільності натуральних чисел. Тест створений для учнів 6 класів загальноосвітніх навчальних закладів. 
Додавання і віднімання звичайних дробів з різними знаменниками.
Тест містить 12 завдань різного рівня складності. Кожне завдання оцінюється в один бал. Максимальна кількість набраних балів - 12. Учень повинен вибрати одну правильну на його думку відповідь із запропонованих чотирьох варіантів. Завдання і варіанти відповідей формуються в довільному порядку. Зміст завдань відповідає навчальній програмі з математики для 6-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.
Кількість питань у тесті: 12