Тестирование к контрольной точке №1. Український літпроцес к.ХХ – п.ХХІ ст.: систематизація

Тестові завдання передбачають перевірку знань із дисципліни "Історія української літератури (література к.ХХ - п.ХХІ ст.", зокрема теми "Питання періодизації та систематизації українського літературного процесу кінця ХХ – початку ХХІ ст."

Інструкція до тесту

Матеріал тестів - це загальні поняття з історії літератури кінця ХХ - початку ХХІ ст.  Пропонуються завдання із одним та множинними правильними варіантами відповідей.  За кожну правильну відповідь нараховується 1 (один) бал, що у сумі дорівнюватиме 15 (п'ятнадцяти) балам.

Кількість питань у тесті: 15