Курманбек агайдан 9-класстарды технологиялык тестирлөө

Урматтуу окуучулар, бул тест силердин 3-чейректе алган билимиңерди текшерүүчү тест. 
ТЕСТТИН ЭРЕЖЕСИ:
Тестке ар бир окуучу кирген сайын суроолор жана жооптор орун алмашып турат. Тест тапшырып бүткөн соң ВАШЕ ИМЯ деген жерге аты-жөнүңөрдү, классыңарды сөзсүз жазгыла. Силердин берген жообуңар менин электрондук почтама барат. IP дарегиңер же аты-жөнүңөр аркылуу мен кимдин жообу экенин таанып, баалап турамын. Тестке туура жооп берсеңер, тест аягында силерге электрондук сертификат берилет.   Ошон үчүн тестке аты-жөнүңөрдү сөзсүз жазгыла.
Количество вопросов в тесте: 11
 
Powered by Online Test Pad