Рыхтуемся да экзамену па беларускай мове - 4

Крыжаванка разлічана на пэўныя веды лексікі беларускай мовы і мае на мэце не толькі ўзнавіць у памяці значэнні слоў, але і праверыць іх правапіс. Паўтараючы пры запаўненні розныя арфаграфічныя правілы, Вы зробіце чарговы карысны крок у падрыхтоўцы да экзамену па беларускай мове.