• Да канца ўрока мы - вызначым, чым адрозніваюцца слова, словазлучэнне і сказ; - вызначым асноўныя прыметы сказа; - даведаемся , для чаго патрэбен сказ у маўленні; - паўторым правапіс галосных літар е,ё,я

  • Да канца дадзенага ўрока: мы будзем ведаць, што такое словазлучэнне і ў якім раздзеле навукі яно вывучаецца; мы будзем умець: будаваць словазлучэнні;вылучаць словазлучэнні са сказаў; складаць выказванні на аснове словазлучэнняў. На працягу ўрока мы паўторым: правапіс зычных літар: часціны мовы.

  • Да канца дадзенага ўрока: мы будзем ведаць, што такое галоўнае і залежнае слова ў словазлучэнні; мы будзем умець: вызначаць у словазлучэнні галоўнае і залежнае слова; адрозніваць віды словазлучэнняў паводле галоўнага слова;  рабіць сінтаксічны разбор словазлучэнняў. На працягу ўрока мы паўторым: правапіс прыставак, якія заканчваюцца на зычны часціны мовы.