Алесь Кудравец "Цітаўкі"

Адшукайце ў філвордзе словы, якія маюць дачыненне да апавядання А.Кудраўца "Цітаўкі"