Гаспадарчае развіццё

Нягледзячы на шматлікія войны, галоўным клопатам людзей заставалася гаспадарчая дзейнасць. Кожны дзень яны пра
цавалі ў полі, пасвілі жывёлу, выраблялі неабходныя ў штодзённым побыце рэчы. Не забываліся нашы продкі і на духоўныя патрэбы. Яны аздаблялі жыллё, адзенне, прадметы, якімі карысталіся. Дзеячы культуры стваралі кнігі, абразы, узводзілі храмы. Што захавалася ў штодзённым жыцці насельніцтва Беларусі ад папярэдняга часу? Якія новыя рысы з’явіліся ў культуры?

Інструкцыя да тэсту

Уважліва чытайце фармуліроўкі пытанняў, сачыце за колькасцю правільных адказаў, і не спяшайцеся.

Колькасць пытанняў у тэсце: 7