Мінск - сталіца Беларусі

Тэст дазваляе праверыць веды вучняў 4 класа па МРБ. Не дазваляецца карыстацца падручнікам

Инструкция к тесту

Прачытай уважліва пытанне. Прачытай усе варыянты адказаў і адзнач правільны адказ, перайдзі да наступнага пытання.

Колькасць пытанняў у тэсце: 10