Тэст па раздзеле "ЛЁС ЧАЛАВЕКА НА ВАЙНЕ"

Тэст дазваляе праверыць веды вучняў па вывучаным раздзеле. Не дазваляецца карыстацца падручнікам

Инструкция к тесту

Прачытай уважліва пытанне. Прачытай усе варыянты адказаў і адзнач правільны адказ, перайдзі да наступнага пытання. Час выканання - 20 хвілін.

Заполните форму регистрации
Колькасць пытанняў у тэсце: 10