Гісторыя Беларусі.Тэма1,2

Спадчына старажытнага свету, сярэдніх вякоў і Беларусь.

Станаўленне хрысціянскай цывілізацыі ў Еўропе і Беларусі.

Пачатак Новага часу

Інструкцыя да тэсту

 На кожнае пытанне тэста трэба даць адзін, або некалькі адказаў, ці размясціць у храналагічнай паслядоўнасці, зрабшць супастаўленне.

Колькасць пытанняў у тэсце: 15