Гукі [д], [т], [дз’], [ц’]

Тэст прызначаны для пачатковай школы. Ён дапаможа настаўніку праверыць веды школьнікаў па засваенню правапісу д/дз, т/ц
Інструкцыя да тэсту
Уважліва прачытай заданні. Паслядоўна выконвай усе заданні тэсту. У канцы ты даведаешся, ці правільнымі былі твае адказы.
Колькасць пытанняў у тэсце: 4