Бяззлучнікавыя складаныя сказы. Падагульненне. 9 клас

З дапамогай дадзеных заданняў навучэнцы могуць праверыць узровень сваіх ведаў па тэме "Бяззлучнікавыя складаныя сказы". 
Тэст уключае заданні адкрытага тыпу і заданні на ўстанаўленне адпаведнасці паміж элементамі, работу з тэкстам. Мэта - дапамагчы вучням 9 класа падрыхтавацца да кантрольнага тэста і да выніковага экзамену па вучэбным прадмеце "Беларуская мова" за курс агульнай базавай адукацыі. 
Для паспяховага выканання заданняў неабходна не толькі мець агульнае паняцце пра бяззлучнікавы складаны сказ, сэнсава-граматычныя адносіны паміж часткамі ў бяззлучнікавым складаным сказе, але і ведаць умовы пастаноўкі знакаў прыпынку паміж часткамі такога сказа.

Звярніце ўвагу!

З дапамогай дадзеных заданняў Вы можаце праверыць узровень сваіх ведаў па тэме "Бяззлучнікавыя складаныя сказы". 
Уважліва чытайце ўмову кожнага задання - гэта дасць Вам магчымасць правільна выканаць заданні, павысіць тэставыя балы і атрымаць адпаведную адзнаку.

Колькасць пытанняў у тэсце: 5